Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Z 19/2017 Os-3431/17, Stran 2869
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Davčna ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novi Gorici, zoper dolžnika Alana Antih, Steletova ul. 6, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 2.784,28 EUR s pripadki, na podlagi določbe prvega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi določbe 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžniku Alanu Antihu postavilo začasnega zastopnika Ivana Kokošina Fona, odvetnika v Tolminu, Trg maršala Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tej zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 11. 2017