Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

I P 522/2015 Os-3452/17, Stran 2869
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Dušana Purkhard, Ul. Franca Pintarja 5, Selnica ob Dravi, ki ga zastopa Jernej Kokalj, odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko Borisa Šardi, 6220 Shallov Ford Road APT 273, US 37421, Chattanooga, Tennessee, zaradi plačila 4.685,80 EUR s pp, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika Željka Leljak, odvetnik iz Maribora.
Začasni zastopnik Željko Leljak, odvetnik v Mariboru, bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2017