Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

1913 I 2404/2015 Os-3176/17, Stran 2869
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Banke Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, Koper - Capodistria, ki jo zastopa Razdrih Andrej – odvetnik, Celovška cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Mitiji Stražišar, Ižanska cesta 86, Ljubljana, zaradi izterjave 47.726,19 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Purić Brkljača Sandra, Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2017