Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

2673 I 126/2012 Os-3151/17, Stran 2869
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 21, Ljubljana – dostava, zoper dolžnico Vesno Jabang, Rojčeva 22, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Vesni Jabang se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Maja Ramšak, Peričeva 35/II, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2017