Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

I 559/2017 Os-3419/17, Stran 2868
V izvršilni zadevi upnikov: Bernarda Jovanovič in ostali etažni lastniki, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki jih zastopa Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., matična številka 5015375000, Bleiweisova cesta 14, Kranj, zoper dolžnika Davorina Klemenčič, brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki ga zastopa zak. zast. Godnjov – Špik Renata – odvetnica, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 1.283,34 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, brez prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2017