Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

N 300/2016 Os-3145/17, Stran 2868
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Romani Čemažar, v nepravdni zadevi predlagateljice Slađane Ostojić, Ulica heroja Verdnika 40, Jesenice, proti nasprotnemu udeležencu Salemu Saadaoui, naslov neznan, zaradi spremembe priimka mld. otroku, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), postavilo nasprotnemu udeležencu Salemu Saadaouiju, neznano prebivališče (prej: Kopališka cesta 10, Radovljica), začasnega zastopnika odvetnika Jako Šarabona, Glavni trg 20, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2017