Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

I 86/2017 Os-3414/17, Stran 2868
Izvršiteljica Irena Erjavec je v predmetni izvršilni zadevi imenovana s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju, opr. št. I 86/2017 z dne 14. 4. 2017.
Izvršiteljica razpiše rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo:
– del stavbe št. 1 v stavbi št. 59, k.o. 1586 Žurge,
– del stavbe št. 1 v stavbi št. 64, k.o. 1586 Žurge.
Na rubež nepremičnine, ki je razpisan za dan 3. 10. 2017 ob 9. uri, povabi upnika in dolžnika. Dolžnik je prisoten. Rubež nepremičnine se zaključi ob 9.30.
Izvršiteljica dne 3. 10. 2017 ob 9. uri zarubi nepremičnino:
– del stavbe št. 1 v stavbi št. 59, k.o. 1586 Žurge, garaža v samostoječi stavbi, površina dela stavbe 48 m2,
– del stavbe št. 1 v stavbi št. 64, k.o. 1586 Žurge, stanovanje v samostoječi stavbi, površina dela stavbe 134,8 m2.
Opozorilo: Objekt je zarubljen. Prepoveduje se kakšna koli odtujitev pritiklin objekta ali zmanjšanje vrednosti objekta. Vse to je kaznivo dejanje in se preganja po uradni dolžnosti.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe rubeža in mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem listu RS (211. člen ZIZ-a).
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2017