Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

Št. 4300-13/2017/261 Ob-3265/17, Stran 2487
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
spremembe javnega razpisa 
»Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/17 z dne 7. 7. 2017.
V točki 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago se tabela v prvem odstavku nadomesti s tabelo:
Proračunska postavka
Regija
%
Leto 2017
Leto 2018
SKUPAJ
MGRT – 160057 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les
V 14-20-EU
V
78,1 %
443.064,02 EUR
3.495.862,09 EUR
3.938.926,11 EUR
MGRT – 160058 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les
Z 14-20-EU
Z
21,9 %
180.091,82 EUR
926.371,15 EUR
1.106.462,97 EUR
Skupaj
100,0 %
623.155,84 EUR
4.422.233,24 EUR
5.045.389,08 EUR
Besedilo v četrtem odstavku te točke se nadomesti z naslednjim:
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2017: 623.155,84 EUR
– leto 2018: 4.422.233,24 EUR.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo