Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

N 2/2017 Os-3097/17, Stran 2485
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Jolande Rumin, Ilirska ulica 10, Izola, ki jo zastopa Nomos Jasna Rajčević s.p., Ferrarska ulica 30, Koper, zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Alberta Kureta, rojenega 17. 9. 1917 v Pregarju, z zadnjim znanim prebivališčem Pietro Coppo 35, Izola, sedaj neznanega prebivališča, ki ga po odločbi CSD Izola št. 1221-20/2017 z dne 13. 6. 2017 zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3a, Izola, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanem Albertu Kuretu je znano to, da je bil rojen 17. 9. 1917 v Pregarjih ter da je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik nepremičnin, in sicer zemljiške parcele z ID znakom: 2715 834/4 in zemljiške parcele z ID znakom: parcela 2715 834/5. Pogrešani je solastnik navedenih parcel v deležu do ene polovice (1/2), in sicer je bil vpis v zemljiški knjigi izveden na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 3. 1955. Pogrešani naj bi po nekaterih razpoložljivih podatkih kmalu po letu 1955 emigriral v Avstralijo.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 9. 2017