Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 167/2017 Os-3163/17, Stran 2484
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Ščapec Štefici, roj. 21. 12. 1911, nazadnje stalno stan. Klaićeva 10, Zagreb, Republika Hrvaška, umrli dne 1. 8. 1984, dne 3. 7. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pok. Ščapec Štefici, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. Ščapec Štefici, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 7. 2017