Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 217/2017 Os-2943/17, Stran 2484
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Repnik Silvestru, EMŠO: 0512960500394, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 3. 5. 2017, nazadnje stan. Strug 9, Makole.
Repnik Silvester je umrl kot razvezan in je zapustil sina Sebastijana Repnika. Zapustnik oporoke ni naredil, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sin, kot dedič prvega dednega reda, se je dedovanju odpovedal.
Ker ni znano ali obstajajo dediči naslednjih dednih redov oziroma osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski naslovnega sodišča in objave v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 31. 8. 2017