Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 139/2017 Os-2937/17, Stran 2484
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Aldu Drioli, rojenem 1. 8. 1931, nazadnje bivajočem v Pusterla 5, Piran (stalno prebivališče Riva De amicis 25, Muggia) in umrlem dne 9. 2. 2017.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino sestavljajo denarna sredstva na TRR.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 8. 2017