Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 592/2016 Os-3119/17, Stran 2483
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Lazarju, sinu Ivana (Jercih), neznanega bivališča, razglašen za mrtvega na podlagi sklepa naslovnega sodišča opr. št. N 6/2016 z dne 25. 10. 2016, z določenim datumom smrti 27. 10. 1957. Po zapustniku ni znano, ali je imel otroke, kot tudi ali je imel brate in sestre.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2017