Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 511/2016 Os-3112/17, Stran 2483
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Roži Škorja, hčerki Antona, roj. 9. 12. 1903, nazadnje stanujoči v Črnem Kalu 52, razglašeno za mrtvo na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 71/2015 z dne 8. 7. 2016, z določenim datumom smrti 1. 1. 1940. Sodišče razpolaga s podatkom, da zapustnica ni bila poročena ter ni imela otrok. Dosedaj so sodišču znani le dediči po zapustničinem stricu Josipu Škorja (brat zapustničinega očeta). Slednji je imel hčerko Karolino Andrijašič, roj. Škorja, ki je umrla dne 7. 10. 1973, katera je imela otroke Marijo Fornazarič, Justino Pietrarota, Valerijo Andrijašič, Marto Ieronimo, Ernesta Misleja, Jožeta Andrijašiča, Darinko Šavron, kateri pridejo v poštev kot dediči po zapustnici.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2017