Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 177/2016 Os-3108/17, Stran 2483
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Kocjančič Antonu, sin Ivana, rojenem 13. 7. 1872, nazadnje stanujočem v Dolu pri Hrastovljah, Črni Kal, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 77/20145 in določenim datumom smrti 14. 7. 1942.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, stanujoč Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2017