Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

D 171/91 Os-2940/17, Stran 2482
V zapuščinskem postopku po pok. Jožefi Čekada roj. Čekada iz Dolenj 10/46, roj. 19. 11. 1912, ki je umrla 6. 8. 1991, se pri tukajšnjem sodišču vodi pod opr. št. D 171/91. Vsi dediči so se odpovedali dedovanju premoženja (v svojem imenu in v imenu svojih potomcev), ki ga je pokojna Jožefa Čekada pridobila z odločbo Upravne enote Ilirska Bistrica št. 321-431/93-4/2 z dne 19. 7. 1999 in dopolnilno odločbo št. 321-431/93-4/2 z dne 19. 1. 2000, na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS), po svoji smrti in tvorijo Agrarno skupnost Dolenje. Gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in podatke o zapustničinih obveznostih ter v šestih mesecih od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju tako, da prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2017

AAA Zlata odličnost