Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

VL 45691/2017 Os-3124/17, Stran 2482
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Odvetniška pisarna Zečević, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Nenad Zečević, proti dolžniku Antonu Gumzej, Säbener Strasse 204, München, ki ga zastopa zač. zast. Tina Šošter – odvetnica, Mladinska ulica 54, Maribor, zaradi izterjave 1.018,96 EUR, sklenilo:
Dolžniku Antonu Gumzej, Säbener Strasse 204, München, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Tina Šošter – odvetnica, Mladinska ulica 54, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2017