Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

I 271/2017 Os-2945/17, Stran 2482
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Gašperja Osolin, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Miklič Nikič Suzana – odvetnica, Ljubljanska cesta 102, Domžale, zaradi izterjave 3.093,79 EUR s pripadki, sklenilo:
Dolžniku Gašperju Osolinu, sedaj zgolj s prijavljenim bivališčem na naslovu, kjer se nahaja Center za socialno delo Domžale, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2017