Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Št. 02110-28/2017 Ob-3181/17, Stran 2481
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Albertu Batiču, Antoniju Furlanu in Karlu Semiču, Kamnica 56, lastnikih parcele 187/1 k.o. 2391 Vipavski Križ, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo 187/1 in parcelo 190/1 k.o. 2391 Vipavski Križ.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 24. 8. 2017