Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Ob-3190/17, Stran 2457
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15 in 30/16) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 40SUB-LS16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni list RS, št. 28/16 in 18/17) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.000.000 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost