Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Ob-3224/17, Stran 2456
Nadzorni svet javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., objavlja v skladu z 8. členom Statuta javnega podjetja prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kandidati(-ke) morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (družboslovne ali tehnične) oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da prijavi priložijo pisno predstavitev vizije razvoja podjetja za čas trajanja mandata.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat(-ka), ki ima znanje in izkušnje s področja komunalnih dejavnosti.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom ter navedbo znanj in veščin, ki so si jih je pridobili in opisom dosedanjega dela, morajo kandidati(-ke) oddati priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi na naslov: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, s pripisom: Za nadzorni svet – ne odpiraj!
Direktorja javnega podjetja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati(-ke) bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

AAA Zlata odličnost