Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Dd 18/2002 Os-2546/17, Stran 1825
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ivani Malnar, roj. Gecan, hčerki Ivana, roj. 2. 12. 1911, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Bosljiva Loka 10, Osilnica, umrli 28. 12. 2001, v Kočevju.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. im. prvega dednega reda, dediščini po zap. odpovedali, sodišče pa je ugotovilo, da je zapustnica imela dve sestri in sicer Julko in Marijo, za kateri pa sodišče ne ve, ali sta sploh še živi, saj naj bi nazadnje živeli v Ameriki.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva obe zap. sestri oziroma njune potomce, oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 6. 2017

AAA Zlata odličnost