Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

VL 113048/2016 Os-2642/17, Stran 1824
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžniku Ninu Bašović, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Cerar – Hafner d.o.o., Kersnikova ulica 006, Ljubljana, zaradi izterjave 603,95 EUR, sklenilo:
Dolžniku Ninu Bašović, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Alenka Cerar, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2017

AAA Zlata odličnost