Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

VL 45135/2017 Os-2628/17, Stran 1824
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Verovškova 60B, Ljubljana, proti dolžnici Slavici Pirc Stanič, Gradišnikova ulica 4, Borovnica, ki jo zastopa zak. zast. Petra Velkavrh – odvetnica, Sinja Gorica 7, Vrhnika, zaradi izterjave 2.886,11 EUR, sklenilo:
Dolžnici Slavici Pirc Stanič, Gradišnikova ulica 4, Borovnica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Petra Velkavrh, Sinja Gorica 7, Vrhnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2017

AAA Zlata odličnost