Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

VL 40508/2017 Os-2542/17, Stran 1824
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Maja Javornik, Verovškova 60B, Ljubljana, proti dolžniku Marjanu Pugelj, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Andrej Carotta, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 11.765,65 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marjanu Pugelj, Celovška cesta 150, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej Carotta, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2017

AAA Zlata odličnost