Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

0956 I 676/2016 Os-2384/17, Stran 1824
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Milana Pijetlović, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Maruša Perko, Cankarjeva cesta 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2017

AAA Zlata odličnost