Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

0956 I 325/2017 Os-2383/17, Stran 1824
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnico Aldino Nahić, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Lučka Perme, Frankopanska 18, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2017

AAA Zlata odličnost