Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

0956 I 892/2017 Os-2370/17, Stran 1823
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Elvisu Ćejvanović, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Elvisu Ćejvanoviću se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik odvetnik Matej Perpar, Poljanski nasip 8, Ljubljana, iz razloga, ker je bivališče dolžnika neznano.
Začasni zastopnik bo Elvisa Ćejvanovića zastopal vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2017

AAA Zlata odličnost