Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2659/17, Stran 1817
Svet zavoda Lekarne Slovenska Bistrica v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Statutom zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Lekarne Slovenska Bistrica 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima strokovne, vodstvene in organizacijske izkušnje,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave na razpis s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in vizijo razvoja zavoda, skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev izobrazbe in izjavami iz drugih pogojev, pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, z oznako »Za Svet zavoda, razpisno komisijo.«
Nepopolnih prijav svet zavoda ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Lekarne Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost