Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

D 445/2014 Os-2234/17, Stran 1370
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivani Perič, roj. Jakac, roj. 6. 5. 1894, nazadnje stanujoči v Italiji, v Trstu, ki je umrla dne 29. 8. 1977. Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakoniti dediči prišli v poštev zapustničini sinovi Peter Perič, Ivan Perič (Giovanni Peri), Antonio Peri, Natale Peri in Emilio Peri, o drugih morebitnih zapustničinih otrokih sodišče nima podatka. Prav tako sodišče razpolaga s podatkom, da po zapustničinem sinu Peri Natale bi dedovala dediča Dario Peri in Roberto Peri, vendar sodišču nista znana njuna naslova. Nenazadnje sodišče glede zapustničinega sina Emilia Peri ne razpolaga s podatkom o njegovem prebivališču ter ali je slednji pokojni oziroma kdo so njegovi dediči.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola, ki je postavljen tudi kot začasni zastopnik dedičem neznanega bivališča Dariu Peri, Robertu Peri in Emiliu Peri.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 3. 2017

AAA Zlata odličnost