Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

D 150/2015 Os-2023/17, Stran 1370
V zapuščinski zadevi po po pokojni Juditi Fornazarič, roj. 17. 9. 1939, nazadnje stalno prebivajoča Cesta Notranjskega odreda 44, Stari trg pri Ložu, ki je umrla dne 16. 9. 2015, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega Zakona o dedovanju.
Po določbi 142.b člena Zakona o dedovanju lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v 6 mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja brez dedičev.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 10. 4. 2017

AAA Zlata odličnost