Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

In 180/2014 Os-2155/17, Stran 1370
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni postopek na predlog upnika Rousengrad Traiding Limited, Agiou Pavlou & Rizokarpasou str. 2, Nicosia, ki ga zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, zoper dolžnika: Logro Limited, Ifigenias (4th floor, P.C. 2007 Strovolos) 7, Nicosia, zaradi izterjave 292.056,08 EUR.
V predmetni izvršilni zadevi je sodišče s sklepom In 180/2014 z dne 25. 4. 2017 na predlog upnika v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP dolžniku Logro Limited, Ifigenias (4th floor, P.C. 2007 Strovolos) 7, Nicosia, postavilo začasnega zastopnika – odvetnika Jureta Kočevarja, Ptujska cesta 8c, Ormož in hkrati razrešilo začasno zastopnico – odvetnico Jasno Brodarič Kočevar, Ptujska cesta 8c, Ormož, ki je bila postavljena s sklepom In 180/2014 z dne 11. 2. 2016, saj se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 25. 4. 2017

AAA Zlata odličnost