Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

IV P 247/2016 Os-1811/17, Stran 1370
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici Albini Šmid, v pravdni zadevi tožeče stranke Vanje Marolt, Videm pri Ptuju 31, Videm pri Ptuju, ki jo zastopa Rija Krivograd, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko Skander Moussa, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 17. 3. 2017 sklenilo:
Predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasna zastopnica odvetnica mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju 
dne 17. 3. 2017

AAA Zlata odličnost