Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

IV P 168/2016 Os-1239/17, Stran 1369
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po višji sodnici Marjetici Škerget-Logar, v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Oliver Daniel Pal, Lipa 33, Beltinci, ki ga zastopa skrbnik Avgust Pal, ki ga zastopa Slavko Fartelj, odvetnik v Murski Soboti, zoper toženo stranko Isabelle Pal, Hopital Bligny, 91640 Briis-sous-Forges, Republika Francija, zaradi določitve preživnine, dne 25. 1. 2017 sklenilo:
Toženi stranki Isabelle Pal se v predmetni pravdni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dean Bačič, Slomškova ulica 11, 9000 Murska Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 1. 2017

AAA Zlata odličnost