Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

VL 21017/2017 Os-2198/17, Stran 1369
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Verovškova 60B, Ljubljana, proti dolžniku Mateju Ladič, Poljanska cesta 66, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Luka Brezovec, Beethovnova ulica 7, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 1.806,09 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mateju Ladič, Poljanska cesta 66, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Luka Brezovec, Beethovnova ulica 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2017

AAA Zlata odličnost