Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

III P 2590/2014 Os-2147/17, Stran 1369
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke Simbol d.o.o., Storitve in inženiring, Gerbičeva 46, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Brezovec o. p., d.o.o. iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Goran Nikolovski, Marko Nestoroski 161, Ohrid, Makedonija, in 2. Marija Filipova, Abas Emin 196/b, Ohrid, Makedonija, vročati po pooblaščencu za sprejemanje pisanj v RS odvetnik Marjan Šnajder iz Ljubljane, zaradi plačila 4.081,00 EUR s pripadki, 13. 4. 2017 sklenilo:
Prvo toženi stranki Goranu Nikolovskemu, Marko Nestoroski 161, Ohrid, Makedonija, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Barbara Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana, ki bo zastopala prvo toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 4.081,00 EUR s pripadki.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, prvo toženo stranko pa bo zastopala od dneva postavitve dalje, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2017

AAA Zlata odličnost