Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

I 284/2016 Os-1934/17, Stran 1368
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Arber Gashi, Masljeva 3, Domžale, zaradi izterjave 2.536,10 EUR s pripadki, dne 31. 3. 2017 sklenilo:
Dolžniku Arber Gashi, ki ima zgolj prijavljeno prebivališče na naslovu Centra za socialno delo Domžale, Masljeva 3, Domžale, se v tem postopku, skladno s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se uporablja v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik odvetnik Matjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 3. 2017

AAA Zlata odličnost