Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

II N 599/2014 Os-2205/17, Stran 1368
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Mirko Bandelj, 2. Stanislava Bandelj Držaj, 3. Dušanka Pirnar Grnjak, 4. Dragica Kavčič, 5. Zdenko Vižintin, 6. Mikan Vujanović, 7. Mila Vujanović, 8. Terezija Štrukelj, 9. Dragutin Bistrović, 10. Miran Kočar, 11. Martin Podergajs, 12. Jovana Čekić, 13. Drago Čekić, 14. Milan Šivec, 15. Ivanka Šivec, 16. Danica Đorđievski, 17. Nikola Đorđievski, 18. Marjan Ožbolt, 19. Teo Kahrimanović, 20. Gordana Višinski, 21. Nada Marn, 22. Igor Marn, 23. Irena Mastnak, 24. Jelica Zvizdalo, 25. Marija Juhart Šapec, vsi Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, 26. Marija Habjan, 27. Alenka Rotter, 28. Vlasta Novak, 29. Bojan Ukmar, 30. Barica Črnič, 31. Irena Černič, 32. Marija Barbka Petkovšek, 33. Sava Čekić, 34. Bine Auguštin, 35. Marko Stokin, 36. Vesna Žabkar, 37. Andrej Žabkar, 38. Darja Potočnik Kodrun, 39. Andrej Kodrun, 40. Tatjana Debevec, 41. Simona Padjen Gorše, 42. Branko Padjen, 43. Franc Glavač, 44. Rok Glavač Šah, 45. Monika Cvirn, 46. Valentina Butkovič, 47. Marko Prus in 48. Marjan Juhart, vsi Ulica bratov Učakar 82, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi zakonitega udeleženca: SZ Ruski car d.o.o., Glinškova ploščad 22, Ljubljana, kot upravnika stavbe, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. Nova Ljubljanska banka, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, 2. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, 3. Nataša Gostiša, Ulica bratov Učakar 82, Ljubljana, 4. Marjan Ožbolt in 5. Franc Humer, oba Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 10. 4. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 31. 7. 1981, št. 3-1631/81-DI/JŠ, sklenjene med prodajalcem Komunalna skupnost občine Ljubljana-Šiška, Celovška cesta 135, Ljubljana in kupcem Miroslavom Plešo in Pijo Pleša, oba stanujoča Na Gmajni 72, Ljubljana, katere predmet je bil garažni boks št. 6 v izmeri 15,5 m2, ki leži v kleti na zahodni strani terasastega stanovanjskega objekta F 5-6, ki je povezana s parcelo št. 2219/6 k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe o zamenjavi garaž z dne 1. 10. 1993, sklenjene med prodajalcema Miroslavom Plešo ter Pijo Pleša in kupcem Francem Humerjem, katere predmet je garaža št. 6 v izmeri 15,15 m2, ki leži v kleti objekta Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, ki je povezana s parcelo št. 2219/6 k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca postopka, Franca Humerja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti