Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 02110-7/2017-2 Ob-2325/17, Stran 1366
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Koblar Antonu, Brezovica 19, 6242 Materija, (v zk Brezovica 16) lastniku, vpisane lastninske pravice na podlagi Temeljne prisodne listine z dne 4. 6. 1907, opr. št. A 212/5-9, darilne pogodbe z dne 27. 6. 1904 in kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 1907 parcele št. 1763/1 k.o. 2561-Brezovica, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve meje parcele št. 1764/3 in 1794/8 v k.o. 2561-Brezovica, ki ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska c. 17, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper 
dne 10. 5. 2017

AAA Zlata odličnost