Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Ob-2316/17, Stran 1350
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 in spremembe)
direktorja 
Šolskega centra Velenje 
Pogoji za imenovanje direktorja so določeni v 55. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kot je:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit, ki ga lahko kandidat, v kolikor ga nima, opravi v enem letu po imenovanju.
Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za direktorja (dokazilo o pridobljeni izobrazbi, o delovnih izkušnjah, ravnateljskem izpitu), potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, s katerim izkaže, da ni v kazenskem postopku ter program vodenja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 10. 2017 za dobo 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa na naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »za razpis direktorja«.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po imenovanju direktorja.
Svet Šolskega centra Velenje 

AAA Zlata odličnost