Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

Št. 02110-89/2016 Ob-1107/17, Stran 145
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v kladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po pravni osebi Frazione comunale di Pregara lastnici parcele 1691/15, 1691/17, 1691/41, 1690/40 k.o. 2620-Pregara, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprave ter vstopijo v postopek ureditve meje za parcelo 1691/59 v k.o. 2620-Pregara, ki ga vodi geodetsko podjetje GEOTIM 89 D.O.O. iz Plavij, Plavje 33A.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper 
dne 21. 12. 2016