Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3696. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, stran 11537.

  
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15, 9/16) je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in ob smiselni uporabi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) župan Občine Logatec dajem
P O P R A V E K 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del 
V drugi alineji prvega odstavka 12. člena se besedilo »48,50 m« pravilno glasi »57,10 m«.
Št. 007-14/2017-2
Logatec, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.