Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3695. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica, stran 11537.

  
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 19. redni seji dne 14. 12. 2017, sprejel tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17)
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica 
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17) se v četrtem stavku devetnajstega odstavka 41. člena črta beseda: »objektov«.
2. člen 
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2017
Škofljica, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.