Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3692. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, stran 11534.

  
Na podlagi določil, 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2 in naslednji), 36. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018 
1. člen 
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, v višini 17,34 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica, znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoč družini na domu 6,23 EUR, razlika se subvencionira iz občinskega proračuna.
3. člen 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 007-15/2017
Škofljica, dne 14. decembra 2017
 
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.