Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3688. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža, stran 11529.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 19. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža (Uradni list RS, št. 85/15) se v drugem odstavku 2. člena črta besedilo », predvidoma v letih 2016 in 2017«.
2. člen 
V 6. členu pravilnika se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupnega hišnega črpališča, na katero se priključuje več stanovanjskih enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 € za prvo stanovanjsko enoto, ter ne več kot 500 € za vsako naslednjo stanovanjsko enoto.«
3. člen 
V petem odstavku 7. člena Pravilnika se črta besedilo »Vloge, oddane v tekočem mesecu, obravnava v začetku naslednjega meseca s strani župana imenovana komisija.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2015-6
Straža, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.