Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 2), stran 11449.

  
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 2)
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017.
2. člen 
2. člen Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 se dopolni tako, da se glasi:
Sestavna dela načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 sta:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 (obrazec št. 1),
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017, ki ga sestavljajo:
– načrt razpolaganja z zemljišči (obrazec št. 2),
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb (obrazec št. 2a)
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (obrazec št. 2b)
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, ki vsebuje.
– načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017 (obrazec št. 3).
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 2).
Št. 007-0025/2017-2
Miren, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.