Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3657. Obvezna razlaga prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, stran 11443.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) in četrtega odstavka 111. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 82/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 82/16)
1. člen 
Obvezna razlaga prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 82/16) se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri izvrševanju pristojnosti iz prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 82/16) ni zavezana izvesti javnega poziva ali posebej obveščati občinskih svetnikov.«
2. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-22/2017-5
Miren, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.