Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3650. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018, stran 11415.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 108. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) ter 16. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 
1. člen 
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 se financiranje funkcij ObčineLendava ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) za iste programe kot v letu 2017.
2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2017, to je do višine 1.420.458,78 EUR.
3. člen 
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2018, najdlje do 31. 3. 2018.
Št. 410-0652/2017
Lendava, dne 15. decembra 2017
Župan-Polgármester 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.