Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3649. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2017, stran 11415.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 28. seji, dne 14. 12. 2017, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2017 
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 955/7, parc. št. 959/2, parc. št. 961/6, parc. št. 961/8, parc. št. 961/10, parc. št. 939/6 in parc. št. 939/5, k.o. 1313 – Anovec.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-12/2017-O507
Krško, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.