Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3648. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško, stran 11414.

  
Na podlagi 6. člena Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 28. seji, dne 14. 12. 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško 
1. člen 
V 2. členu Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško (Uradni list RS, št. 20/11) se besedna zveza »posvetovalno telo župana« nadomesti z besedno zvezo »strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Krško«.
2. člen 
Prvi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Člani SPV so predstavniki organov lokalne skupnosti ter predstavniki drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 5. člena odloka se besedna zveza »Oddelek za družbene dejavnosti« nadomesti z besedno zvezo »Oddelek za gospodarsko infrastrukturo«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011-O603
Krško, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti